Скално струпище

Струпаница

Струпаница представлява огромно скално струпище с площ 13,2ха на десния бряг на река Искър. Величествени скални блокове с различна форма, жълтеникави до почти бели скали „опръскани“ с кафяво до черно и разнопосочни процепи правят струпището величествено, с невероятна гледка.
Образуването на Струпаница се дължи на ерозионното действие на река Искър върху скалите, която сега минава в близост до нея. А пък легендата за Струпаница, която се предава през поколенията гласи: 

„В прастари времена в пещерите около Искъра живеел в пълно уединение свят човек, отшелник, доброволно отказал се от обществото. Наричал се дядо Еверки. Той бил духовно извисен и надарен със свръх сили, хората от селото зачитали уединението му, вярвали в светостта му и се съветвали с него само по изключително важни въпроси. Едно от неговите предсказания било, че „ще дойде време свилено и копринено ще се носи, но хората ще се кръпосват.”
Хората от селото нарушили с думи и дела волята на светеца и в своя гняв той ги проклел. Започнали да боледуват хората, да измират, дори природните сили, като че се обърнали срещу тях с цялата си сила. Хората тръгнали с дарове и молби да измолят прошки за селото и хората му. Отговорът на светеца бил кратък „Думите назад не мога да върна, но нека клетвата да падне върху тези скали” и посочил към скалите, които с грохот паднали. Така се образувало скалното образувание наречено Струпаница.

Тази забележителност се намира на 10км от хотелския комплекс.