Река

Златна Панега

Градът е разположен на двата бряга на река Златна Панега. В миналото хората вярвали, че водата е лековита и затова днес старите хора разказват много легенди: стичали се много хора от цяла България, за да се потопят в лечебния извор и да получат облекчение. От благодарност хората построили храм на бог Асклепий- бог от древногръцката митология, бог-лечител, покровител на медицината. Реката, която води началото си от извора, хората нарекли по името на дъщерята на бог Асклепий-Панака. С течение на годините името й се изменило на Панега.

В миналото местните хора наивно мислели, че водата на Панега идва от езерото Гьолджук в Златишкия Балкан, от Рила планина или дори от Дойранското езеро. Така била родена популярната легенда за овчаря от Рила планина, който си криел парите в една куха тояга. Един ден когато завел овцете на водопой, той я изпуснал в едно от планинските езера и водите моментално я погълнали. Отчаян, без пари, той тръгнал на просия от село в село из България. Един ден стигнал и до Златна Панега. В една от водениците на брега на реката видял, че подпират вратата не с какво да е, а със загубената му тояга. Воденичарят му казал, че я намерил изхвърлена от Панега и понеже му се сторила много тежка, взел, че я прибрал. Така просякът овчар отново намерил своето богатство. Дал от него и на воденичаря.