Манастир

Света Марина

Манастирът Света Марина е на десния бряг на река Искър. Църквата е възстановена.
Скалната църква “Св. Марина” е уникален паметник от късното българско средновековие построена през 14 век и изографисана от местни зографи. 

През XIII и XIV в земите на Византия и България възниква ново течение в християнството – учението за Божествената енергия- исихазъм. Обитавана от монаси-исихасти, църквата е ням свидетел на няколкократното опожаряване на Карлуковския манастир, намиращ се на отсрещния бряг на река Искър. Оцеляла през годините на турското робство и съхранила вярата на местното население, в началото на 19 век църквата остава без монаси и постепенно запада. Построена върху непристъпна скална площадка в ниша на около 20 м от нивото на реката, тя е била е изградена от местен ломен камък, свързан с хоросан. Имала е дървена конструкция и двускатен покрив с керамични керемиди. Според учените, стенописите са работени от двама майстори. По-опитният от тях е бил възпитан в традициите на палеоговската живопис и напомня майстора на Ивановската църква. Другият е с по-сух и графичен стил, напомня романски стенописи, или техни по-стари образци от Кападокия.

Тази забележителност се намира на 9км от хотелския комплекс.