Златен парк

Златен парк – до язовира са „разпръснати“ каменна къща, каменни произведения на изкуството и малко езеро с патици. Има пейки, от които да се съзерцава синьо – зелената вода, осеяна с водни лилии и красивата плаваща къщичка. Всичко това формира една нова забележителност в региона, а именно така наречения „Златен парк“. Тази забележителност се намира на 1км от хотелския комплекс.